ง่ายๆกับการมี Website พร้อมทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาศทางธุรกิจของคุณ พิเศษสุดรับส่วนลด 30%

Unicity อาหารเสริม,จำหน่ายอาหารเสริม,รักษาสุภาพ,อาหารเพื่อสุขภาพ,ตัวแทนอาหารเสริม,ขายอาหารเสริม

 
บริษัทยูนิซิตี้

ที่ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เราเลือกที่จะใช้คำว่า “ทำชีวิตให้ดีขึ้น” เป็นคติพจน์ประจำบริษัท เราเลือกบนพื้นฐานของเหตุผล ๆ หนึ่ง – เพราะการทำให้ชีวิตดีขึ้นเป็นความรับผิดชอบสากล หรือของทุก ๆ คนบนโลกใบนี้ การใช้พรสวรรค์ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น เวลาและความรู้ของแต่ละคนและทุกคนรวมกันสามารถที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในวิถี ทางของเราเอง เราทุกคนต่างก็มีวิถีทางในการสนับสนุนช่วยเหลือที่สำคัญที่เป็นแบบของเราเอง

หนึ่งในวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือที่เป็นแบบแผนของยูนิซิตี้ เองในการทำให้ชีวิตดีขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรา ยูนิซิตี้ได้คิดค้นสูตรของโภชนาการเสริมอาหารจากการเลือกสรรที่สมบูรณ์ที่ สุดที่มีคุณภาพสูง potent ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และสามารถหาได้ทุกที่ นอกเหนือจากสินค้าที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้ว เรายังมีความภูมิใจที่จะเสนอสินค้าหลากหลายซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะและ “สินค้าที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์” โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาซึ่งอุทิศตนเพื่อการค้นคว้าของเรา

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีวิธีการที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่มาจากใจของชาวยูนิซิตี้ที่ผลักดันให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

การสร้างบุคคลากรด้วยวิธีการสร้างคณค่าอย่างโดดเด่น คือความมุ่งมั่นและพรสวรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา ในทั่วทุกประเทศในโลก เราเสนอเครื่องมือ การอบรม การให้ความสนับสุน และการให้กำลังใจที่เขาต้องการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ การสร้างบุคคลากรก็คือการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ได้อย่าง ไร การสร้างธุรกิจที่พวกเขาสามารถควบคุมชีวิตส่วนตัวและมีเวลาให้กับสิ่งสำคัญ อื่น ๆ ในชีวิตของพวกเขาทำได้อย่างไร

การสร้างบุคคลาการคือการให้ข้อเสนอ อำนาจ การโน้มน้าวจิตใจ การให้ความรู้ และช่วยให้พวกเขาเห็นถึงความเป็นไปได้ สิ่งมหัศจรรย์มักจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มต้นที่จะทำในสิ่งที่พวกเขามี ความสามารถที่จะทำได้ สิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งอันยิ่งใหญ่ของพวกเรา เป็นการมอบที่ยิ่งใหญ่ของเรา และนี่คือสัญญาของเราการฝึกอบรมและการสนับสนุน

เจ้าของแฟรนชายส์ของ Bios Life จะได้รับการสนับสนุนทุกอย่างที่พวกเขาต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา
นอกเหนือจากนั้น เจ้าของแฟรนชายส์จะได้รับ "คู่มือ" ซึ่งจะมีวิธีการเป็นลำดับขั้นถึงวิธีการที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และยังได้ความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตได้เรียกว่า แฟรนชายส์ ออฟฟิศ ซึ่งการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตได้ นอกเหนือจากนั้น เจ้าของแฟรนชายส์ที่ทำรายได้ได้สูงสุดจะสามารถจัดการฝึกอบรมผ่านเว๊บไซด์ เพื่อสอนเกร็ดความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจที่ประสบความ สำเร็จ
เจ้าของแฟรนชายส์จะได้รับการฝึกสอนตัวต่อตัวเมื่อเริ่มต้นเพื่อเป็นการ มั่นใจว่าพวกเขาเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ เป้าหมายของเราคือการจัดการสภาพแวดล้อมซึ่งเจ้าของแฟรนชายส์แต่ละรายมี ทุกอย่างที่ต้องการเพื่อความสำเร็จ

ระบบทางธุรกิจ

เราเรียนรู้ว่าวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเจ้าของ แฟรนชายส์นอกเวลาในการแนะนำสินค้าและธุรกิจของบริษัทก็คือการใช้เครื่องมือ ทางการค้าที่เป็นมืออาชีพ เช่น วีดีโอที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ดีวีดี แผ่นพับสำหรับโฆษณา และเว๊บไซด์ส่วนตัว
เนื่องจากเราไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าของแฟรนชายส์ของเราจะต้องเป็นผู้ที่มี ทักษะในการนำเสนอ เราสอนพวกเขาให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบข้อมูลอันทรงพลังของ เราผ่านอุปกรณ์เครื่องมือที่หลากหลาย เครื่องมือเหล่านี้เป็นการง่ายและประหยัดเวลาสำหรับเจ้าของแฟรนชายส์รายใหม่ ในการเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้ผู้อื่น เครื่องมือเหล่านี้เพิ่มโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าของ แฟรนชายส์มากกว่าที่พวกเขาจะทำเอง

ระบบการพัฒนาแฟรนชายส์ของ Bios Life
 
    ใน การช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการสร้างเครือข่ายแฟรนชายส์ด้วยการหา เจ้าของแฟรนชายส์รายใหม่ เราได้สร้างวิธีการง่าย ๆ เป็นขั้นเป็นตอนของระบบการพัฒนาแฟรนชายส์ ระบบนี้จะให้เจ้าของแฟรนชายส์แนะนำผลิตภัณฑ์ของเราโดยใช้วีดีโอที่เชื่อมต่อ กับระบบอินเตอร์เน็ตที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมืออาชีพ ด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีและการตลาดแบบรากหญ้า เจ้าของแฟรนชายส์ของเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยการ ช่วยเหลือเจ้าของแฟรนชายส์คนอื่นให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
     ในการช่วยเหลือเจ้าของแฟรนชายส์ให้สามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง เราได้สร้างเครื่องมือในการให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ ราคาไม่แพงในการแจ้งกับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้าของเราให้ทราบถึงผล ประโยชน์ต่าง ๆ จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ Bios Life นอกเหนือจากนั้น เรายังมีเว๊บไซด์ อี คอมเมอร์ส ส่วนตัวภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Bios Life ซึ่งทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อบุคคลซื้อสินค้าของเราจากเจ้าของแฟรนชายส์โดยวิธีออนไลน์ระบบการพัฒนาลูกค้าของ Bios Life©จะ จัดการเรื่องใบสั่งซือ ส่งสินค้าโดยตรงไปที่ลูกค้าและจ่ายกำไรให้กับเจ้าของแฟรนชายส์โดยวิธีการใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยี เราสามารถเพิ่มผลผลิตของเจ้าของแฟรนชายส์ เพื่อเป็นการทำให้พวกเขาสามารถสร้างธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จโดยไม่จำเป็นต้อง ใช้เวลามากอีกทั้งใช้เงินลงทุนไม่มาก

ติดต่อเราที่จะคอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด

กชพรรณ ณ น่าน โทรฯ 081 027 6604

อารีรัตน์ พรมไชย โทรฯ 083 570 2993

ธเนศ กิรติจินดา โทรฯ 082 772 6267

Our Merchants

 
ไทยสยามออนไลน์ : 91/79 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ดูแลเวบไซต์ : โทร 089 504 7949 , 02 077 4427 Fax : 02 077 4427
E-Mail : [email protected]
Copyright 2009 Thaisiamonline การตลาดออนไลน์,โฆษณาออนไลน์,Online Marketing,SEM,SEO,การตลาด,โฆษณา . Powered by Thaisiamonline .