ง่ายๆกับการมี Website พร้อมทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาศทางธุรกิจของคุณ พิเศษสุดรับส่วนลด 30%

Thaisiamonline Software,โปรแกรมโรงแรม,โปรแกรมสต๊อก,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมร้านเกมส์

โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ ขายหน้าร้าน โปรแกรมโรงแรม
Nanosoft Smart INV โปรแกรม Nanosoft SmartINV.NET เป็น โปรแกรมสต๊อกสินค้า ที่ออก แบบสำหรับธุรกิจทั่วไป และ สามารถทำเป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน ได้โดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรมขายหน้าร้าน จะประกอบไปด้วย ระบบการขาย , ระบบการขายหน้าร้าน (POS) , ระบบการจัดซื้อ , ระบบสินค้าคงคลัง , ระบบลูกหนี้ , ระบบเจ้าหนี้ , ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ออกบิลขาย , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี ระบบการรายงาน และการ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ ทำงานได้หลายๆกิจการ และ รองรับการทำงานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์ Slip ได้อีกด้วย

 
Nanosoft Hotel โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET เป็น โปรแกรมโรงแรม ที่ใช้ สำหรับ บริหารงาน โรงแรม ซึ่ง ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ เช่น ระบบการจองห้องพัก (Reservation),ระบบการ Check In,ระบบการ Check Out, ระบบสต็อกสินค้า,ระบบการเก็บเงินของพนักงาน,ระบบแม่บ้าน เป็นต้น

ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้รองรับการทำงานทั้ง แบบ Individual และ Group อีกทั้ง สามารถแยกการจอง และ การเข้าพัก แบบกลุ่มให้เป็นแบบเดี่ยวได้ (แตกกลุ่ม) นอกจากนี้ยัง สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ และ รายงานในรูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้ง การพิมพ์ Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ ใบรับมัดจำ/ประกัน ค่าห้องพัก ได้อีกด้วย

 


โปรแกรม CRM โปรแกรมเงินเดือน
Nanosoft CRM โปรแกรม Nanosoft CRM.NET เป็น โปรแกรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และ คุณภาพการให้บริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ และ ยังมีระบบบริหารการทำงานของพนักงานขาย , การเก็บประวัติลูกค้า , แบ่งระดับลูกค้า , การนัดหมายลูกค้า หรือ แม้แต่ การวิเคราะห์สื่อที่ใช้ว่าได้ผลหรือไม่ , ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการตัวไหนเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลข โทรศัพท์ และ บันทึกเสียงสนทนาได้ โดย เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา  
Nanosoft Payroll โปรแกรม Nanosoft Payroll.NET เป็น โปรแกรมเงินเดือน

หรือ โปรแกรมบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย ระบบประวัติพนักงาน , การจ่ายเงินเดือน ,OT, เบิกล่วงหน้า, ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา ,การนำส่งเงินประกันสังคม , ระบบลงเวลาทำงาน รวมไปถึง ระบบการรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆอาทิเช่น รายงานประวัติส่วนตัว , การศึกษาอบรม/ดูงาน , ประวัติทางสุขภาพ , ผลงานดีเด่น และ การกระทำความผิด นอกจากนี้ยังมี รายงาน การจ่ายเงินเดือน ซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวด และ พิมพ์สลิปเงินเดือน การหักเงิน ลา/ขาด/สาย โดย สามารถ ทำงานร่วมกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้อีกด้วย

  

 


โปรแกรมเช่าซื้อ โปรแกรมห้องเช่า
Nanosoft Finance โปรแกรม Nanosoft Finance.NET เป็น โปรแกรมเช่าซื้อ หรือ โปรแกรมเงินกู้ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ , การคำณวนค่าปรับ ค่าติดตาม และ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวดพร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวด เร็ว ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายสามารถส่ง SMS เตือนให้ชำระหนี้ได้ รองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , อสังหาริมทรัพย์ , เครื่องประดับ , เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยัง สามารถ จัดระดับลูกหนี้ , พิมพ์สัญญา , หนังสือเตือน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ

 
Nanosoft Apartment โปรแกรม Nanosoft Apartment.NET เป็น โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรกรมหอพัก ซึ่งใช้ในการ บริหารงานห้องเช่า , หอพัก แบบ รายเดือน และ รายปี โดยสามารถ บันทึกการ์ดผู้เช่า , พิมพ์สัญญาเช่า การป้อนข้อมูลค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำ , ค่าโทรศัพท์ และ ค่าเช่าอื่นๆ หรือ การรับเงินจอง , เงินประกัน และ รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่ง ตัว โปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย รองรับการ วิเคราะห์ข้อมูล รายรับ , รายจ่าย ในรูปแบบของกราฟ โดย สามารถรายงาน ยอดค้างชำระค่าเช่า และ ออก ใบเสร็จรับเงิน , ใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งมีระบบการ บันทึก มิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 
โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมพิมพ์เช็ค
Nanosoft Cafe โปรแกรม Nanosoft Cafe.NET  เป็น โปรแกรมร้านอาหาร ที่ออกแบบสำหรับบริหารงาน ร้านอาหาร ส่วนประกอบของโปรแกรม จะประกอบ ไปด้วย ระบบต่างๆคือ การจองโต๊ะ/ห้อง , การขายสินค้า , การรับเงินของแคชเชียร์ , การรับสินค้า , การเบิกสินค้า , สต็อกสินค้า , การรับวัตถุดิบ , การเบิกวัตถุดิบ , สต็อกวัตถุดิบ , ระบบ Delivery , งานจัดเลี้ยง , ระบบสมาชิก , การคิดโปรโมชั่น และ ส่วนลด รวมไปถึง การรับ Order ผ่าน Pocket PC , ควบคุมต้นทุนสินค้า , การออกเอกสารอาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ระบบรายงานรวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น

Nanosoft Cheque โปรแกรม Nanosoft Cheque .NET เป็น โปรแกรมพิมพ์เช็ค ซึ่งมีระบบต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบการสร้าง รหัสธนาคาร , ระบบ ออกแบบการ พิมพ์เช็ค ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ และ ผู้ใช้สามารถ ออกแบบได้เอง โดยโปรแกรมไม่จำกัดจำนวนธนาคาร อีกทั้งยังมี ระบบการบันทึกการนำเงินเข้าธนาคาร และ บันทึกการจ่ายเช็ค เบิกเงินจากธนาคาร ซึ่งโปรแกรมจะมี ระบบการรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลสรุป , ข้อมูลรายละเอียด และ รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ซึ่งในการ รายงาน สามารถดูยอดเงินคงเหลือ ของแต่ละธนาคาร (Bank statements ) ได้อีกด้วย

  โปรแกรมศูนย์ซ่อม โปรแกรมบัญชี รายรับ รายจ่าย
Nanosoft Service โปรแกรม Nanosoft Service.NET  เป็น โปรแกรมศูนย์ซ่อม หรือ โปรแกรมงานบริการ สำหรับ ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ระบบการออกใบรับงานซ่อม , ระบบสต๊อก อะไหล่ และ เครื่องมือ , ระบบการติดตามงานซ่อม ( Job tracking ) , ระบบการขายอะไหล่ , ระบบการเบิก/จ่าย อะไหล่ , ระบบการส่งเครม , ระบบการรายงาน , รายงานเชิงวิเคราะห์ , ระบบการออกเอกสาร เข่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสนอราคา เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมยังรองรับการตรวจสอบใบรับงานด้วยบาร์โค๊ด และ สามารถวิเคราะห์การทำงานของช่าง หรือ เวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อีกด้วย

Nanosoft Mini Account โปรแกรม Nanosoft Mini Account  เป็น โปรแกรมบัญชี รายรับ รายจ่าย ที่ออกแบบสำหรับ การรับจ่ายเงินประจำวันซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเงินส่วนตัว หรือ การเงินทางด้านธุรกิจ โดยโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการตั้งรหัสบัญชี , ระบบการบันทึกการรับจ่ายเงินประจำวัน , ระบบสมุด ธนาคาร/เงินสด และ ระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ โดยตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ ใช้งานง่ายแม้จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้หลายๆ กิจการและมี ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม 
โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมบริหารงานร้านถ่ายรูป
Nanosoft Store online โปรแกรม Nanosoft Store Online.NET  เป็น โปรแกรมคลังสินค้า เพื่อใช้ บริหารงานคลังสินค้า และ สต๊อก ไม่ว่าจะป็น การรับสินค้า, การเบิกสินค้า , การยืมสินค้า , การคืนสินค้า , การส่งซ่อม/เครม สินค้า และ การโอนสินค้าระหว่างคลัง รองรับการแตกหน่วยสินค้า และ สินค้าประเภทมี Serial Number โดยระบบสามารถรองรับ การคำนวณต้นทุน แบบ มาตราฐาน , เฉลี่ย , FIFO , LIFO ซึ่งออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไป พร้อมทั้งมี ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน , รองรับการทำงานหลายๆ สาขา โดยตัวโปรแกรมถูกพัฒนา ให้สามารถทำงานได้บน Internet ( Web Application )Nanosoft Photo.NET โปรแกรม Nanosoft Photo.NET  เป็น โปรแกรมร้านถ่ายรูป หรือ โปรแกรมบริหารงานร้านถ่ายรูป ที่ออกแบบสำหรับ ธุรกิจ ร้านถ่ายรูป โดยส่วนประกอบของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการรับงาน อาทิเช่น งานอัดรูป , งานสมุดภาพ , ปฎิทิน , งานถ่ายภาพ Studio , งานตกแต่งภาพ หรือ งานถ่าย VDO เป็นต้น ในตัวโปรแกรมจะมีระบบการขายสินค้า อาทิเช่น กล้อง , ฟิลม์ , เลนส์ , กรอบรูป , Memory ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี ระบบ การจัดซื้อ , ระบบ สินค้าคงคลัง , ระบบ การเงิน และ ระบบ การออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบรับงาน , ใบรับเงินมัดจำ , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น 
โปรแกรมเก็บนามบัตร โปรแกรมส่ง Email
Nanosoft Business Card โปรแกรม Nanosoft Business Card.NET  เป็น โปรแกรมที่ใช้สำหรับ เก็บนามบัตร หรือ รายชื่อลูกค้า โดยสามารถกำหนดกลุ่มที่จัดเก็บ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และ สามารถ สแกน นามบัตร เพื่อทำการจัด เก็บนามบัตร ให้เป็น File รูปภาพ อีกทั้ง รองรับการ เก็บนามบัตร มากกว่า 1 นามบัตร ในกรณีที่ 1 คน มีนามบัตรหลายใบ หรือ 1 องค์กร มีนามบัตรหลายใบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถ พิมพ์จดหมายเวียน หรือ พิมพ์บัตรสมาชิก ได้อีกด้วยNanosoft Email Promotion โปรแกรม Nanosoft EMail Promotion.NET  เป็น โปรแกรมที่ใช้สำหรับ ส่ง Email โดยสามารถส่ง Email ได้เป็นกลุ่มที่กำหนด และ สามารถ ส่ง Email ในรูปแบบของ Text หรือ Html File ซึ่งโปรแกรมนี้เหมาะ สำหรับ การส่ง Email ปริมาณมาก อาทิเช่น การส่งจดหมายข่าว เพื่อ ประชาสัมพันธ์ สินค้า และ บริการ ให้แก่สมาชิก เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมยังรองรับการเชื่อมข้อมูล Email จากโปรแกรม Nanosoft CRM.NET ได้อีกด้วย 
สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ติดต่อเรา Hotline :  089 504 7949  ,  02 192 3753 , 085 665 3807

E-Mail | [email protected] , [email protected]

Our Merchants

 
ไทยสยามออนไลน์ : 91/79 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ดูแลเวบไซต์ : โทร 089 504 7949 , 02 077 4427 Fax : 02 077 4427
E-Mail : [email protected]
Copyright 2009 Thaisiamonline การตลาดออนไลน์,โฆษณาออนไลน์,Online Marketing,SEM,SEO,การตลาด,โฆษณา . Powered by Thaisiamonline .