ง่ายๆกับการมี Website พร้อมทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาศทางธุรกิจของคุณ พิเศษสุดรับส่วนลด 30%

About Us

Bookmark and Share

เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กลุ่มลูกค้าได้เข้ามาทําการตลาดบน สื่อ Online ซึ่งเห็นว่าเป็นการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมาก แต่ทั้งนี้การทําการตลาดดังกล่าวให้ได้ผลและเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากที่ สุดและจะเติบโตขึ้นอย่างมากในอนาคตอันสีบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ คนไทยเปลี่ยนไปโดยจากผลวิจัยพบว่าคนไทยมีแนวโน้มการใช้สื่อ Online เพื่มขึ้นทุกๆปี ดังนั้นทางเราจึงเห็นว่าการทําการตลาดให้ได้ผลอย่างแท้จริง ตรงกลุ่มเป้าหมาย คุ้มค่าการลงทุน และหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการกับเราจะได้ผลตอบกลับอย่างสูงสุด

Web Design

Google Adword 

SEO 

การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์


SEM  : Search Engine Marketing

Search Engine Marketing

หรือเรียกย่อว่า SEM หมายถึง รูปแบบการทำการตลาด ทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการโปรโมทเว็บไซท์ เพื่อให้มีผู้เยี่ยมชมมากขึ้น จากกระบวนการค้นหาผ่าน Search Engine หรือ SERPs

โดยในปัจจุบัน มีองค์ที่ดูแลด้าน SEO ด้วยโดยใช้ชื่อว่า Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO)

การทำการตลาดผ่านทาง Social Network


# การตลาดเครือข่ายทางสังคม คืออะไร เป็นอย่างไร ผู้เขียนขอสรุปให้เห็นโดยย่อๆ ได้ดังต่อไปนี้  


: Social Network Marketing (SN Marketing) เป็นกลยุทธเพื่อผูกพันกับสมาชิกอย่างต่อเนื่องและเป็นการสนทนากับลูกค้าใน สิ่งที่ลูกค้ามีความต้องการ 


: จุดมุ่งสำคัญของ SN Marketing อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น


: SN Marketing เป็น "การติดต่อ" (Connect) โดย


(1)ติดต่อกับลูกค้าในขณะนั้น หรือเป็นลูกค้าที่มุ่งหวัง


(2)ติดต่อกับลูกค้าที่มุ่งหวังกับคนอื่น


(3)ติดต่อ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า/ผู้มุ่งหวังเพื่อความภักดีตลอดไป


(4)ติดต่อ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ความพึงพอใจ ฯลฯ


: ลักษณะของ SN Marketing โดยทั่วๆ ไปจะมีอยู่ 2 แบบ  แบบแรกเรียกว่า "Organic" เป็นการสร้างชุมชนโดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าไม่ใช่บริษัท แบบที่สอง "Sponsored" เป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายทางสังคมขึ้นหรือบริษัทเป็นเจ้าของโดย บริษัท


 # รูปแบบไลฟ์สไตล์ที่มีผลต่อการปฏิสัมพันธ์ ในเครือข่ายทางสังคม


ลักษณะของสังคมหรือชุมชนในอนาคตจะเป็นภาพความต่อเนื่องจากปัจจุบันโดยเป็นรูปแบบ"เครือข่ายทางสังคม"(Social Network) หรือ "Socnet"


Socnet จะเป็นรูปแบบใหม่ของปรากฏการณ์ด้านความสัมพันธ์ของคน ซึ่งจะเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจหรือชื่นชอบโดยอาจจะไม่เคยพบกันเลยในชีวิตจริง


สังคมใน อนาคตหรือ Socnet อาจจะเรียกว่าเป็น "Touchless Society".


ถ้าจะ พิจารณาคลื่นปรากฏการณ์ทางสังคมที่นำไปสู่ Touchless Society จะมีลักษณะดังนี้


: คนรุ่นเดิม  เป็นลักษณะสังคมที่ต้องการสัมผัส เห็นหน้าตา


: คนรุ่นอายุ 28-30 เป็น "Bi-Social" คืออยู่ทั้งสังคมแบบเดิมและสังคมเสมือนจริง


: คนรุ่นปัจจุบัน อายุ 18-22 เป็น "Socnet" เพราะอยากเป็นอะไรที่บอกตัวตนของตัวเอง มีบุคลิก 2 แบบคือแบบโลกความจริงกับโลกออนไลน์


: คนอนาคต จะอยู่ใน "Touchless Society" คือ เยาวชนอยู่ช่วง Tween อายุ 13-18  มีลักษณะสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์  เป็นตัวตนที่อยากจะเป็น  ต้องการได้รับการยอมรับ และไม่เคยเจอกันในโลกความจริง


สิ่งนี้คือ ปรากฏการณ์ที่นักการตลาดสนใจ  เพราะนั่นคือลูกค้าที่มุ่งหวังและเป็นกลุ่มใหญ่มาก


รูปแบบ SN Marketing ที่ควรจะเป็น


ผู้เขียนมองภาพของ SN Marketing  ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่บอกถึงตัวตนและความชอบ/ความสนใจของสมาชิกที่ เป็นอะไรก็ได้ที่เราเห็น


: ระดับของเครือข่ายจะเริ่มต้นจากการมีสมาชิกและสมาชิกชักชวนผู้ที่ชอบเหมือน กันหรือคนอื่นๆ ที่เยี่ยมชมหรือสังเกตการณ์


: ในเครือข่ายทางสังคมจะมี Actor เป็นตัวกำหนดบทบาทในการขยายสมาชิกในชุมชน จนชุมชนเติบโตถึงระดับการเป็นครอบครัว (ในสินค้า, ความสนใจ ฯลฯ) ได้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลีงซื้อหรืออิทธิพลต่อสินค้านั้นๆ  ให้อยู่รอดหรือตายได้


: ตัวอย่างของเครือข่ายทางสังคม เช่น ครอบครัว  มอเตอร์ไซด์ Harley (Harley Owner Group)  X Box Community   Facebook (เป็น Socnet ที่ใหญ่มาก มีสมาชิกประมาณ 300.000 คน ซึ่งถือกำเนิดมาจาก  Ivy League School ในสหรัฐอเมริกา)


สรุป แล้ว Social Network Marketing จะเป็นรูปแบบการตลาดที่มีอิทธิพลและสร้างการซื้อขายได้ด้วยความเชื่อใจที่มีจากสมาชิกหรือครอบครัวในเครือข่ายที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ

Our Merchants

 
ไทยสยามออนไลน์ : 91/79 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ดูแลเวบไซต์ : โทร 089 504 7949 , 02 077 4427 Fax : 02 077 4427
E-Mail : [email protected]
Copyright 2009 Thaisiamonline การตลาดออนไลน์,โฆษณาออนไลน์,Online Marketing,SEM,SEO,การตลาด,โฆษณา . Powered by Thaisiamonline .