ง่ายๆกับการมี Website พร้อมทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาศทางธุรกิจของคุณ พิเศษสุดรับส่วนลด 30%

Phatships เรือจำลอง,เรือจำลองไม้สัก,จำหน่ายเรือจำลอง,ขายเรือจำลอง,เรือ,เรือไม้,การทำเรือไม้

ในอดีต เนื่องจากถนนหนทางยังไม่มีความเจริญ คนไทยจึงใช้เรือเป็นพาหนะในการไปมาหาสู่กันและทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เรือในเมืองไทยจึงมีมากมายหลายประเภท ได้แก่ เรือพาย,เรือแจว,เรือสำเภาขนส่งสินค้า,เรือรบและเรือในพระราชพิธีซึ่งมีความงดงามมากที่สุดในโลก  เรือบางชนิดปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว  อาจหาดูได้จากภาพบันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มเยาวชนต่อเรือจำลองตระหนักถึงคุณค่าของเรือ ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทย จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของเรือชนิดต่างๆ นำมาประดิษฐ์ในรูปแบบการจำลองให้มีขนาดเล็กลง  โดยครั้งแรกเริ่มทำภายในครอบครัว เมื่อปีพ.ศ. 2541 และขยายความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่น โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างงานและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ เรือไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของไทยมิให้สูญหายไป  โดยมีที่ตั้งกลุ่มอยู่เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สืบเนืองมาจากอดีตถึงปัจจุบัน คนไทยมีความผูกพันกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำอย่างแนบแน่น ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การคมนาคม โดยเฉพาะทางด้านการค้า เรือจึงเป็นพาหนะที่สำคัญ นอกจากจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังถูกนำมาใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆอีกด้วย เรือใบ,เรือสำเภา,และเรือแบบอื่นๆที่เป็นเรือจำลองขนาดเล็กๆประดิษฐ์ขึ้นจากไม้ ถือว่าเป็นของตกแต่งบ้านที่ดีมาก    เรือจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการค้าขาย ความมั่นคงและการเดินทาง การตกแต่งบ้านด้วยเรือจำลองจะบันดาลให้คุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเสมอและมีเงินทองมั่งคั่ง หากทำธุรกิจการค้าก็จะประสบความสำเร็จ  นอกจากนี้เรือยังเป็นสัญลักษณ์ของความสำราญเบิกบานใจอีกด้วย


กรุงศรีอยุธยา เวนิสแห่งตะวันออก
อยุธยามหานครแห่งความเจริญรุ่งเรืองจากการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อยุธยาจึงเป็นศูนย์กลางการค้า,การเมือง,การปกครอง,เส้นทางการคมนาคมทางน้ำและเมืองแห่งวัฒนธรรม อันรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี โดยเฉพาะวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้งเรือพื้นบ้าน เรือจากต่างถิ่น ท่ามกลางความหลากหลายดังกล่าว เรือแห่งประเทศสยาม จึงได้สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยน ประดิษฐ์ขึ้น จนก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์แห่งเรือสยาม


กลุ่มเยาวชนต่อเรือจำลอง

พิพัฒน์ รื่นสาด

เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทรศัพท์ 086-0997781,080-5808666 

Our Merchants

 
ไทยสยามออนไลน์ : 91/79 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ดูแลเวบไซต์ : โทร 089 504 7949 , 02 077 4427 Fax : 02 077 4427
E-Mail : [email protected]
Copyright 2009 Thaisiamonline การตลาดออนไลน์,โฆษณาออนไลน์,Online Marketing,SEM,SEO,การตลาด,โฆษณา . Powered by Thaisiamonline .